International City Codes — Kazakhstan

Country Code +7
According to the International Telecommunications Union, the country code of Kazakhstan will eventually be changed to +584.

Area Codes

Akmola

317

Aktau

329

Aktubinsk 313
Almaty 327
Arkalyk 330
Atyrau 312

Karaganda

321

Kostanai 314
Kzyl-Orda 324
Leninsk 336

Pavlodar

318

Petropavlovsk

315

Semipalatinsk 322
Shymkent 325
Taldykorgan 328
Uralsk 311
Ust-Kamenogorsk 323
Zhambyl 326
Zhezkazgan 310

Return to Dialing Codes Page


/city_kazakhstan.htm -- Updated 15 February 2004
Copyright 2004 BASE34
All rights reserved.